18
lip

produkcja wiązek kablowych

Chcąc ochronić elektryczne sprzęty domowego użytku przed możliwym uszkodzeniem w wyniku uderzenia w dom pioruna, należałoby już na etapie jego budowy przewidzieć montaż instalacji przepięciowej. Wskutek wyładowań atmosferycznych jak także w skutku przełączeń zachodzących w instalacji elektrycznej wewnątrz budynku bądź też w publicznej sieci energetycznej ma okazję dojść do przepięć mogących nadszarpnąć domowe odbiorniki. Jeszcze do niedawna w czasie gdy nadchodziła burza, większa część właścicieli domów oraz mieszkań wyłączała z prądu wszelkie urządzenia domowe, takie jak telewizory, chłodziarki oraz komputery. Celem tego odłączenia było uchronienie ich przez przepięciem oraz uszkodzeniem (spaleniem instalacji). Dziś czynność ta można w całości nie wziąć pod uwagę, bowiem coraz częściej w nowych budynkach instaluje się specjalny system przepięciowy – potwierdza to produkcja wiązek elektrycznych. Instalację przepięciową powinien wykonać profesjonalista elektryk wykorzystując się do ogólnie przyjętych norm w aspekcie odporności udarowych urządzeń technicznych w budynku i prawidłowego ich rozplanowania i rozlokowania na pojedynczych odcinkach instalacji.

Comments are closed.