26
wrz

rozwód

Kancelaria AdwokackaJeżeli dwoje ludzi myśli o rozłące, mają na myśli bezsprzecznie proces rozwodowy. Czasem jednak wydatki procesu przewyższają możliwości małżonków – wówczas innym rozwiązaniem kłopotów jest separacja. Proces separacyjny można uskutecznić sądownie, innym rozwiązaniem problemu jest umowa separacyjna zawarta u notariusza, mająca podobne do sądowej skutki. Przynależy niemniej jednak pamiętać, że rozwody pozwala zawrzeć następny związek małżeński, tudzież separacja nie. Jakie są jeszcze inne sprzeczności pomiędzy rozwodem a separacją? O separacji sąd opiewa przeważnie na jednej rozprawie, proces rozwodowy trwa niemało dłużej, zwłaszcza z orzeczeniem o winie. Rozwód przynosi możliwość powrotu do swojego poprzedniego nazwiska, separacja nie. Mąż i żona będący w separacji są wiązani do niesienia sobie pomocy, po rozwodzie nie ma takiego obowiązku. Obowiązek opłacania alimentów drugiej osobie, trwa do 5 lat po rozwodzie, wolno go przedłużyć. W izolacji – nie ma terminu. Wniosek z powyższego nasuwa się osobiście – separacja, innymi słowy rozwód na prędko, nie daje kompletnej wolności stronom.

Comments are closed.